คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำเหมือน
คำตรงข้าม
'll 
abbr
จะ (ตัวย่อของ will หรือ shall)
prep
คำย่อของ until
abbr
คำย่อจาก betwixt
suf
การพบปะสังสรรค์กัน, การรวมกลุ่มกัน
suf
สภาพ, ลักษณะ
A 
n
อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ
idm
สิ่งที่มีอยู่แล้วดีกว่าที่อยากได้
idm
คนโง่ใช้เงิน ในที่สุดก็หมด (ใช้เมื่อต้องสูญเงินจำนวนมากเพราะการตัดสินใจไม่ดี), ให้คนโง่ใช้เงินในไม่ช้าก็หมด
idm
เพื่อนแท้คือเพื่อนสามารถช่วยเหลือได้ในยามยาก
idm
รู้มาจากแหล่งข้อมูลลับๆ, มีพรายกระซิบ
idm
ความรู้หากน้อยไปสามารถนำไปสู่หายนะ
idm
ความรู้หากน้อยไปสามารถนำไปสู่หายนะ
sl
ไม่สนใจ (ไม่สุภาพ), ไม่แคร์, ไม่ใส่ใจ
idm
ฉันดีใจที่คุณคิดอย่างนั้น
idm
เงินที่ได้จากการเก็บออมมีค่าเท่ากับที่ได้จากการทำงาน
idm
รีบแก้ไขแต่เนิ่นจะไม่เสียเวลา
idm
ยิ่งคอยก็ยิ่งช้า
n
ระเบิดปรมาณู
abbr
อักษรศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Artium Baccfalaureus เท่ากับ Bachelor of Arts), ศิลปศาสตรบัณฑิต
abbr
ปีคริสต์ศักราช (คำย่อของ Anno Domini), ค.ศ.
abbr
เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)
idm
หลักเบื้องต้นของบางสิ่ง, ข้อมูลพื้นฐานของบางสิ่ง
AC 
n
กระแสไฟฟ้าแบบสลับ (ใช้ทางไฟฟ้า คำย่อของ alternating current), กระแสสลับ
sl
คนชอบทั้งสองเพศ
sl
คนชอบทั้งสองเพศ
n
เอดส์ (คำย่อของ Acquired Immune Deficiency Syndrome), โรคเอดส์, โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
AM 
abbr
เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)
ARS 
n
การวิจัยทางการเกษตร
ARS 
n
ระบบอัดเสียงขั้นสูง
idm
ขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต (คำย่อจาก absent without leave), ปลดประจำการโดยไม่ขออนุญาติ (ทางทหาร), ไม่ได้อยู่ร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาต
เว็บไซต์นี้ใช้ข้อมูลคำศัพท์ของ NECTEC Lexitron, Tanaka Corpus