การลงข้อมูลธุรกิจ

 • ข้อมูลธุรกิจนี้ จะแตกต่างจาก "ประกาศ" ตรงที่ ท่านสามารถระบุพิกัด สถานที่ตั้งธุรกิจของท่านได้
 • ท่านสามารถข้อมูลเพื่อโปรโมทธุรกิจของท่านได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าธุรกิจของท่านจะเป็นบริษัท, SME หรือ ร้านค้า ก็ตาม โดยหลังจากลงแล้วข้อมูลของท่านจะแสดงอยู่ที่หน้านี้และหน้าของแต่ละหมวดหมู่ด้วย ข้อมูลของท่านจะไม่หายไปไหน นอกเสียจากว่าท่านจะทำการปิดเองหรือทำผิดกฎ
 • ต้องลงข้อมูลธุรกิจด้วยข้อมูลและรูปภาพจริงเท่านั้น
 • ห้ามลงข้อมูลเท็จ หลอกลวง หรือสร้างความเสียหายให้กับบุคคลอื่น กรณีที่ตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียนเข้ามา ทาง Addnine จะระงับการใช้งานของท่านทันที และท่านจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
 • ห้ามลงภาพของบุคคลอื่น โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ
 • ไม่อนุญาตให้ลงข้อมูลธุรกิจ ดังต่อไปนี้
  • ธุรกิจ ผิดกฎหมาย และ จริยธรรม
  • ธุรกิจ ละเมิดลิขสิทธิ์
  • ธุรกิจ สื่อลามกอนาจาร
  • ธุรกิจ ศัลยกรรม อาหารเสริม ยา ครีม เครื่องสำอาง ที่ยากต่อการดรวจสอบว่ามีอันตรายต่อผู้บริโภคหรือไม่
  • ธุรกิจ ขายตรง แชร์ลูกโซ่
  • ธุรกิจ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน
 • ห้ามลงข้อมูลธุรกิจที่มีเนื้อหาและรูปภาพซ้ำซ้อนกับข้อมูลธุรกิจที่ท่านได้เคยลงไปแล้ว ถ้าทางเราพบจะถือว่าเป็น spam และขอสงวนสิทธิในการลบข้อมูลธุรกิจนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาเลือกหมวดให้ถูกต้อง ถ้าพบว่าเลือกหมวดผิด ทาง Addnine สงวนสิทธิในการย้ายข้อมูลธุรกิจของทางไปยังหมวดที่ถูกต้อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่พบว่าข้อมูลธุรกิจของท่านทำผิดกฎ ทาง Addnine สงวนสิทธิในการลบข้อมูลธุรกิจของท่านทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทาง Addnine ไม่ต้องรับผิดใดๆในการดำเนินการนี้