แปลภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอักษร "F"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
idm
เท่าที่รู้, เท่าที่ทราบ
idm
มีสุขภาพแข็งแรง (คำไม่เป็นทางการ)
idm
แบนมาก (คำไม่เป็นทางการ), แบนแต๊ดแต๋
idm
มีอิสระ, มีอิสรภาพ
idm
เปิดดังสุดเสียง
n
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6
sl
คำเลี่ยงของคำว่า fuck all
sl
คำเลี่ยงของคำว่า fuck off
sl
คำเลี่ยงของคำว่า fuck
n
ระดับเสียงที่ 4 ของโน้ตดนตรี (ซึ่งปกติมี 7 ระดับเสียง), ระดับเสียง ฟา
adj
ดีมาก (คำสแลง), ยอดเยี่ยม
คำเหมือน : marvellous, fabulous, wonderful
vt
เล่านิทาน, เล่าเรื่องโกหก
n
นิทาน, เรื่องเล่าที่ให้คติสอนใจและมักมีตัวละครเป็นสัตว์, ตำนาน, นิทานสอนใจ, ชาดก
คำเหมือน : traditional short story
adj
ที่เล่าหรือที่มีชื่อเสียงจากเรื่องราวในนิทาน
n
ผ้าหรือสิ่งทอ, สิ่งทอ, ผ้าไหม, ผ้าขนสัตว์, ผ้าฝ้าย
n
โครงสร้างของตึกหรืออาคาร
n
โครงสร้าง, โครงสร้างของสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น โครงสร้างของสังคม
vt
สร้างข้อมูลหรือเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริง
คำเหมือน : falsy invent
vt
สร้างหรือผลิตจากวัสดุหลายชนิดรวมกัน
คำเหมือน : manufacture
adj
เยี่ยม, ดีเลิศ, ประเสริฐ
คำเหมือน : wonderful, marvellous
adj
เหลือเชื่อ, ไม่น่าเป็นไปได้
คำเหมือน : incredible, amazing
adv
อย่างที่สุด
n
ด้านหน้าของตึกที่แสดงรายละเอียดของสถาปัตยกรรม, ส่วนหน้าของอาคาร
คำเหมือน : frontage, exteriority
n
สิ่งหลอกลวง
คำเหมือน : duplicity
n
ใบหน้า, ใบหน้า, หน้าตา
n
สีหน้า
คำเหมือน : expression, countenance
n
พื้นผิว, ผิวสัมผัส, ด้านหน้า
n
รูปลักษณ์, ลักษณะภายนอก
คำเหมือน : outward appearance
n
ชื่อเสียง
คำเหมือน : reputation
vt
เผชิญหน้า, เผชิญ, พบ, เจอ
คำเหมือน : confront

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา