แปลภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอักษร "F"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
idm
เท่าที่รู้, เท่าที่ทราบ
idm
มีสุขภาพแข็งแรง (คำไม่เป็นทางการ)
idm
แบนมาก (คำไม่เป็นทางการ), แบนแต๊ดแต๋
idm
มีอิสระ, มีอิสรภาพ
idm
เปิดดังสุดเสียง
n
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6
sl
คำเลี่ยงของคำว่า fuck all
sl
คำเลี่ยงของคำว่า fuck off
sl
คำเลี่ยงของคำว่า fuck
n
ระดับเสียงที่ 4 ของโน้ตดนตรี (ซึ่งปกติมี 7 ระดับเสียง), ระดับเสียง ฟา

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา