คำแปล ความหมาย ของ "กำหนด" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
v
specify
ตัวอย่าง : ข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าทุกคนต้องมาทำงานก่อนเวลา 9.00 น.
คำแปลใกล้เคียง : prescribe, stipulate, determine, define, fix, appoint
คำเหมือน : ระบุ, ออกกฎ, บังคับ
v
decide
ตัวอย่าง : พรรคประชากรไทยกำหนดตัวบุคคลที่จะลงสมัครเรียบร้อยแล้ว
คำแปลใกล้เคียง : determine, assign, fix, set, settle
n
specification
ตัวอย่าง : ถึงแม้จะล่วงกำหนดที่สัญญาไป 7 วันแล้ว แต่เขาก็ยังไม่เอาเงินมาคืน
คำแปลใกล้เคียง : determination, assignation, fix, set
n
regulation
ตัวอย่าง : การที่สังคมได้มีกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
คำแปลใกล้เคียง : decree, rule, law
v
specify
ตัวอย่าง : ภาษาที่มนุษย์ใช้นั้นมีวากยสัมพันธ์ซึ่งซับซ้อนจนไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ที่แน่นอนได้
คำแปลใกล้เคียง : prescribe, stipulate, determine, define, fix, appoint
คำเหมือน : ระบุ, ออกกฎ, บังคับ
n
schedule
ตัวอย่าง : เลขานุการมีหน้าที่จัดทำกำหนดการเดินทางของเจ้านาย
คำอธิบาย : ระเบียบการที่บอกถึงขั้นตอนของงานที่จะต้องทำตามลำดับ
คำแปลใกล้เคียง : agenda, program, itinerary
v
intend
คำอธิบาย : มุ่งหมายในใจ
คำแปลใกล้เคียง : concentrate, contemplate, determine
คำเหมือน : ตั้งใจ
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา