คำแปล ความหมาย ของ "ความดุร้าย" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
cruelty
ตัวอย่าง : เสือเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายพอๆ กับสิงโต
คำแปลใกล้เคียง : wildness
คำตรงข้าม : ความอ่อนโยน