คำแปล ความหมาย ของ "คำนวณ" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
v
calculate
ตัวอย่าง : เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยให้เราคิดหรือคำนวณเลขได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำ
คำอธิบาย : กะประมาณ, คิดหาผลลัพธ์โดยวิธีเลข
คำแปลใกล้เคียง : compute, estimate, reckon, figure, count
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา