คำแปล ความหมาย ของ "ติดต่อ" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
adv
continually
ตัวอย่าง : หากคุณต้องทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ควรมีช่วงเวลาพักบ้างเป็นระยะ
คำอธิบาย : อย่างต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับไม่มีขาดตอน, อย่างติดๆ กัน
คำแปลใกล้เคียง : consecutively
คำเหมือน : ต่อเนื่อง
v
connect
ตัวอย่าง : พวกเรายังคงติดต่อกัน แม้จะแยกย้ายกันไปเรียนที่อื่นก็ตาม
คำอธิบาย : ไปมาหาสู่กัน, พูดจาเพื่อทำความตกลง
คำแปลใกล้เคียง : make contact with, communicate, get in touch with, adjoin, associate with,
คำเหมือน : สื่อสาร
v
contract (disease; virus etc.)
ตัวอย่าง : ไข้หวัดสามารถติดต่อได้ทางลมหายใจ
คำอธิบาย : อาการติดเชื้อโรค ซึ่งเป็นแก่ผู้หนึ่งแล้วลุกลามไปติดผู้อื่น
adv
consecutively
ตัวอย่าง : เขารู้สึกเมื่อยล้าเพราะขับรถติดต่อกันมาหลายชั่วโมงแล้ว
คำอธิบาย : อย่างต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ ไม่ขาดสาย, ไม่ขาดตอน
คำแปลใกล้เคียง : continually
คำเหมือน : ต่อเนื่อง
v
ask for information
ตัวอย่าง : ผู้สนใจที่จะสมัคทุนการศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์
คำแปลใกล้เคียง : contact for information
คำเหมือน : สอบถาม
v
communicate
ตัวอย่าง : ที่ประชุมมีมติให้พนักงานในกลุ่มติดต่อสื่อสารกันเอง และร่วมงานกันทำให้งานได้ผลยิ่งขึ้น
คำอธิบาย : พูดจาตกลงกันเพื่อความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
คำแปลใกล้เคียง : contact
คำเหมือน : สื่อสาร, ติดต่อ
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา