คำแปล ความหมาย ของ "ย้อนหลัง" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
v
retrospect
ตัวอย่าง : เขาเป็นนักกีฬาคนแรกที่คว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาชาติไทยย้อนหลังไป 36 ปีในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์
คำอธิบาย : ย้อนกลับไปถึงอดีต
คำแปลใกล้เคียง : retroact
คำเหมือน : ย้อนไป