คำแปล ความหมาย ของ "โพย" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
list
ตัวอย่าง : ตำรวจเข้าตรวจค้นศูนย์รับแทงพบโพย และสมุดทายผลฟุตบอลเป็นจำนวนมาก
คำอธิบาย : รายการหรือบัญชีของสิ่งต่างๆ เป็นคำมาจากการเล่นหวย
คำแปลใกล้เคียง : record, chit
จำนวนนับ : โพย
n
airship
คำอธิบาย : ยานที่แล่นไปในฟ้า
คำแปลใกล้เคียง : balloon