คำแปล ความหมาย ของ "F" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6
n
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6
sl
คำเลี่ยงของคำว่า fuck all
sl
คำเลี่ยงของคำว่า fuck off
sl
คำเลี่ยงของคำว่า fuck
abbr
คำย่อของ male or female
ตัวอย่างประโยค
These ungrammatical sentences resulted from the application of the additional rule F.
"What does U.F.O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."
J.F. Kennedy was buried in Arlington Cemetery.
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา