คำแปล ความหมาย ของ "annoy" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
vi
รบกวน
คำเหมือน : be annoying
vt
ทำให้รำคาญ, รบกวน
คำเหมือน : bother, tease, annoy
คำตรงข้าม : comfort, soothe
n
สิ่งที่รบกวน, ตัวกวน
คำเหมือน : irritant, nuisance, inconvenience
n
ความรำคาญ, ความรู้สึกรำคาญ
คำเหมือน : vexation, irritation, uneasiness
คำตรงข้าม : pleasure, joy, delight
adj
ที่รำคาญ
adj
น่ารำคาญ
คำเหมือน : bothersome, irritating
adv
อย่างรำคาญ
คำเหมือน : disturbingly, vexatiously, uncomfortably
ตัวอย่างประโยค
She was very annoyed with his nerve.
She is annoyed at his ignorance.
I was annoyed with him for being so late.
He annoys me with questions.
I was annoyed with him for interrupting me.
His tone was very annoyed.
I am annoyed by his carelessness.
His face showed that he was annoyed.
She is very annoyed with me.
I'm annoyed by their impudence.
You really annoy me.
I was annoyed with him for his interruptions.
She was annoyed to be kept waiting.
I was very much annoyed with him.
His affectations are annoying.
I'm annoyed at his selfishness.
I got very annoyed at her remarks.
He answered with a look of annoyance.
We are annoyed at that constant noise.
This noise is annoying.
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา