คำแปล ความหมาย ของ "customer" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
ลูกค้า, ผู้ซื้อ
คำเหมือน : buyer, client, consumer
adj
ซึ่งปรับปรุงให้เหมาะสม
adj
ซึ่งทำตามสั่ง
n
ขนบธรรมเนียม, ประเพณี
คำเหมือน : tradition, folkways
n
กิจวัตร
คำเหมือน : habit, practice, routine
n
ภาษีสินค้านำเข้าหรือส่งออก, ภาษีศุลกากร
คำเหมือน : duties, imposts
adj
ซึ่งสร้างตามคำสั่งเฉพาะของลูกค้าคนเดียว
ตัวอย่างประโยค
She handed the parcel to the customer.
I'm only a customer.
Gosh, what a dirty customer!
Those children are potential customers.
The customer did not come.
When do you want me to send these invitations to our customers?
There are several customers in the restaurant.
That shop has many customers.
The store is choked with customers.
A customer came and so tea was brewed.
We have a parking lot for the customers.
He is a tough customer.
I'm going to attend to the customer.
We have more customers than we can count.
The greengrocer is very kind to his customers.
There were not more than ten customers in the shop.
We sold the store for want of customers.
The waitress bustled about serving the customers.
I have told you how to treat customers.
The customer contended that she had been cheated.
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา