คำแปล ความหมาย ของ "dick" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
นักสืบ (คำสแลง)
n
อวัยวะเพศชาย (คำหยาบ)
คำเหมือน : penis, phallus, cock
sl
อวัยวะเพศชาย (คำนี้ได้ยินบ่อย) (คำหยาบ)
idm
ทุกคน, คนทั่วไป, ใครก็ได้
ตัวอย่างประโยค
Luckily, Dick's father was not killed in the war.
The group was made up by Dick.
No one came to the party except John and Dick.
Dick tried to solve the problem, in vain.
Dick passed the photo to me.
Dick says, "I can swim."
Dick talks as if he knew everything.
John played cat and mouse with Dick.
Dick plans to go by himself.
Dick promised to come back by three o'clock.
Dick is sometimes late for school.
Dick takes after his mother in appearance.
Dick died at ten years of age.
Dick played the piano and Lucy sang.
Dick had a traffic accident.
Dick drew up to her.
Bill got mad and called Dick names.
Dick forced me to agree with his plan.
Come down, Dick. It is time for dinner.
Dick was ten years old when he died.
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา