คำแปล ความหมาย ของ "door-to-door selling" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
adj
จากประตูถึงประตู
sl
คุยโม้, โอ้อวด, พูดโกหก, พูดหลอกลวง
idm
ประเมินค่าต่ำ, มองผิดไป
n
ประตู, ทางเข้าออก, ช่องทาง
คำเหมือน : entry, portal, gate, doorway
n
การขาย, วิธีการขาย, การจำหน่าย
คำเหมือน : trade
vi
เป็นที่ต้องการ, ขายได้ปริมาณมาก
vt
แลกกับเงิน, ยอมทำเพื่อเงิน
vt
โฆษณาให้ซื้อ, ชักชวนให้ซื้อ, เสนอขาย, ประกาศขาย, ชวนให้เลือก
คำเหมือน : market, advertise
vt
ขาย, จำหน่าย
คำเหมือน : market, merchandise, trade, vend
คำตรงข้าม : get, buy, obtain
adj
ที่อยู่กลางแจ้ง
คำเหมือน : outdoor, outside
คำตรงข้าม : indoor, inside
adv
กลางแจ้ง
คำเหมือน : outdoors, open-air
คำตรงข้าม : indoors
phrv
ขายในราคา
คำเหมือน : sell for
phrv
ขายในราคา
คำเหมือน : sell at
phrv
ขายในราคาถูก, ขายถูก, กำจัด
phrv
ชักจูงให้เห็นด้วยทุกอย่างกับ, โน้มน้าวให้เห็นคุณค่าทุกอย่างของ, ทำให้จงรักภักดี, ทำให้ซื่อสัตย์ต่อ
phrv
ขายสินค้าไปหมด, ขายหมด
phrv
เสนอขาย, ขายให้กับ
phrv
ขายหมด
คำเหมือน : sell out
idm
ใกล้ตาย, จวนจะตาย
n
วิธีการที่ผิดกฏหมาย, วิธีลับ
คำตรงข้าม : underhand
n
ประตูหลังบ้าน, ประตูหลัง
คำตรงข้าม : postern
idm
ประกาศว่าหมดหวังสำหรับ
คำเหมือน : shut on
n
การขายของแบบยัดเยียด (คำไม่เป็นทางการ)
คำตรงข้าม : soft sell
sl
การพยายามขายหรือโฆษณาสินค้า
adj
อยู่ห้อง บ้านหรือตึกถัดไป
adv
อยู่ห้อง บ้านหรือตึกถัดไป
adj
ที่อยู่ถัดไป, ข้างๆ, ที่อยู่ต่อไป
คำเหมือน : next
idm
เปิดประตูรับ, ยอมรับ
adj
ซึ่งเปิดเสรี
คำเหมือน : unrestricted, unlimited
n
ประตูหมุน
ตัวอย่างประโยค
There are frequent instances of malicious door-to-door selling, such as pushing water purifiers on people after carrying out water quality tests without permission.
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา