คำแปล ความหมาย ของ "e-mail" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
การสื่อสารที่ส่งผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม
คำเหมือน : electronic mail
n
ระบบการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์โดยอาศัยสายโทรศัพท์และโมเด็ม, ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์
คำเหมือน : electronic mail
vt
ส่งข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม
n
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5
sl
ยาอี (คำย่อของ ecstasy)
คำเหมือน : ecstasy
n
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5
n
ไปรษณียภัณฑ์, ของที่ส่งทางไปรษณีย์
n
พาหนะบรรทุกไปรษณียภัณฑ์
n
การขนส่งทางไปรษณีย์
n
เกราะ
คำเหมือน : chain mail, ring mail, coat of mail
n
จดหมาย
คำเหมือน : letters
n
ระบบไปรษณีย์
คำเหมือน : postal service
vi
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (คำไม่เป็นทางการของ e-mail)
vt
หุ้มเกราะ, ป้องกันร่างกายด้วยเกราะ
vt
ส่งทางไปรษณีย์, ส่งไปรษณียภัณฑ์
n
นั่นคือ (คำย่อจากภาษาละติน id est), กล่าวคือ, คือ
คำเหมือน : that is to say
phrv
ส่ง (จดหมายหรือห่อของ) จาก
คำเหมือน : post from
phrv
ส่งจดหมายหรือห่อของไปยัง
คำเหมือน : post to
n
การส่งไปรษณีย์
คำเหมือน : posting, airmailing, delivery
n
จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์
คำเหมือน : mailer
abbr
คำย่อของ southeast และ southeastern
n
การส่งวัสดุหรือจดหมายลงทะเบียน, การส่งไปรษณีย์ที่ผู้ส่งต้องการให้ผู้รับลงนามรับด้วย
คำเหมือน : recorded delivery
n
เสื้อเกราะที่ทำด้วยเหล็กเป็นวงร้อยกัน
abbr
ตัวอย่าง (คำย่อจากภาษาละติน exempli gratia), เช่น, อาทิ
n
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, การรับส่งข่าวสารผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คำเหมือน : E-mail, email, e-mail
n
สิทธิในการเข้า
คำเหมือน : access, admission, admittance
n
อาหารจานหลัก (ในมื้ออาหารนั้นๆ)
คำเหมือน : main dish
n
โฆษณาที่ส่งทางไปรษณีย์
sl
ข้อความโฆษณาที่ไม่ต้องการ
n
ถุงไปรษณีย์, ถุงเมล์
คำเหมือน : postbag
ตัวอย่างประโยค
I have hardly had a minute lately to think about personal e-mails.
Did you receive my e-mail of January 10?
I'd very much like to exchange e-mail with you.
His e-mail address is hirosey@genet.co.jp.
My e-mail address has been changed.
I would like to chat with you by e-mail.
I can't seem to find your last e-mail, I wonder if you can resend it to me.
Lately high school girls are using their cell phones to exchange e-mail.
Computers are used to send messages by e-mail.
Sorry I didn't e-mail you sooner.
Thank you for your e-mail regarding the matter in question.
Let's keep in touch by e-mail.
For some reason I couldn't access my e-mail.
I'm afraid you must have misinterpreted my e-mail of Jun 8.
My e-mail address has been changed as follows.
Please confirm the cancellation by e-mail.
I hope you're prepared to communicate under these conditions, because e-mail is most effective and convenient when different time zones are taken into consideration.
I wonder if you received my e-mail on January 10, since I have not heard anything from you yet.
Something's wrong with my e-mail.
Mr Wilder gave me your e-mail address.
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา