คำแปล ความหมาย ของ "e.g." ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
abbr
ตัวอย่าง (คำย่อจากภาษาละติน exempli gratia), เช่น, อาทิ
n
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5
sl
ยาอี (คำย่อของ ecstasy)
คำเหมือน : ecstasy
n
พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 7
n
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5
n
พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 7
n
นั่นคือ (คำย่อจากภาษาละติน id est), กล่าวคือ, คือ
คำเหมือน : that is to say
abbr
คำย่อของ southeast และ southeastern
n
ระบบการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์โดยอาศัยสายโทรศัพท์และโมเด็ม, ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์
คำเหมือน : electronic mail
n
การสื่อสารที่ส่งผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม
คำเหมือน : electronic mail
vt
ส่งข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม
n
อาหารจานหลัก (ในมื้ออาหารนั้นๆ)
คำเหมือน : main dish
n
สิทธิในการเข้า
คำเหมือน : access, admission, admittance
n
วิตามินอี พบในน้ำมันจากพืชผัก เนย ไข่และเมล็ดพืช
n
วิตามินจี, ช่วยเสริมสร้างพลังงานและจำเป็นต่อการเจริญเติบโต
คำเหมือน : riboflavin
abbr
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Mechanical Engineering)
abbr
ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum)
คำเหมือน : Quantum Electrodynamics, QED
n
วันแห่งชัยชนะของฝ่ายพันธมิตร (8 พ.ค ปีค.ศ.1945)
n
วันประกาศชัยชนะของพันธมิตรต่อเยอรมันในยุโรป, ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (ตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ.1945)
abbr
คำย่อของ miles per gallon
abbr
ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum)
คำเหมือน : Quantum Electrodynamics, QED
ตัวอย่างประโยค
Please ensure you always include a link-back in your replies. ">>" in plain ASCII + number (e.g. >>1).
In short some guns have excellent security systems to prevent accidental firing (e.g. when dropped), others don't.
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา