คำแปล ความหมาย ของ "match" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
การแข่งขัน
คำเหมือน : race, game
n
คู่ที่เหมือนกัน, คนที่เท่าเทียมกัน, ผู้ที่คล้ายกัน
คำเหมือน : counterpart, mate
n
ไม้ขีดไฟ
คำเหมือน : matchstick, fuse
n
คู่สมรส, คู่รักหวานชื่น, คู่แต่งงาน, คู่ครอง
คำเหมือน : marriage, pairing
vt
เข้ากัน (กับ), เหมาะ (กับ), ลงรอย (กับ), สัมพันธ์กับ
คำเหมือน : correspond
vt
เท่ากันกับ, เท่าเทียมกันกับ
คำเหมือน : equal
phrv
ต่อต้าน, ขัดแย้งกับ
คำเหมือน : pit against
คำตรงข้าม : match with
phrv
จัดการต่อสู้ระหว่าง
คำเหมือน : match with
phrv
เปรียบเทียบกับ, เทียบเท่ากับ
คำเหมือน : match with
phrv
ทำให้เข้ากัน, ทำให้ติดกัน, ทำให้สมดุล, ทำให้เหมาะกัน
phrv
มี (บางสิ่ง) เหมือนกับ, มี (บางสิ่ง) เทียบเท่ากับ
คำเหมือน : measure up to
phrv
เข้ากันดี, เหมาะสมกับ
คำเหมือน : fit to, pair with, suit to
phrv
จัดการแข่งขันหรือการต่อสู้ระหว่าง
คำเหมือน : match against
phrv
จับแต่งงานกับ, จับคู่แต่งงาน
n
การแต่งงานด้วยความรัก
n
การแข่งขัน, การนับคะแนนของกีฬากอล์ฟ
n
คะแนนสุดท้ายที่ผู้แข่งขันฝ่ายที่เหนือกว่าต้องการเพื่อได้ชัยชนะ, (โดยเฉพาะกีฬาเทนนิสหรือกีฬาต้องใช้ racket ตี)
n
ปืนยาวชนิดหนึ่ง
idm
เผา
คำเหมือน : catch alight, put to, set alight
idm
เผา
คำเหมือน : catch alight, put to, set alight
idm
จุดไฟเผา
คำเหมือน : catch alight, place to
idm
การโต้เถียงที่รุนแรง
idm
ทั้งองกรค์, ทั้งหน่วยงาน
ตัวอย่างประโยค
He struck a match.
Do you have a match?
I am no match for you at tennis.
They are a perfect match for each other.
I am no match for him.
Have you got a match?
He is a good match for me.
This damp match won't light.
She is no match for me.
These socks do not match.
Essentially it's a one-to-one match, but the content of that match is a level so high as to be unthinkable to an ordinary person.
They are not a well-matched couple.
I'm no match for you.
He was no match for a lawyer.
I am no match for her in cooking.
He is no match for his wife.
I don't want to lose this match.
This necktie does not match my coat.
He is no match for me in tennis.
I cannot match her in enthusiasm.