คำแปล ความหมาย ของ "member" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
สมาชิก (คำย่อคือ mem), ชาวคณะ, ผู้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, พวกองค์ประกอบ, ส่วนประกอบ
คำเหมือน : constituent, element, component
adj
ซึ่งเป็นสมาชิก
ตัวอย่างประโยค
He is an indispensable member for the staff.
There are fifty members in this club.
The club has more than fifty members.
He is a member of the board of the company.
Do any of the members agree with you?
He is a member of the fraternity.
He is a member of the baseball club.
Are you a member of this society?
He has no authority over his staff members.
All the members were present.
They enrolled him as a jury member.
These books are accessible to all members.
All the members of the club agreed with me.
All members have access to these books.
There are 50 members in the club.
The club has thirty members.
I'm a member of the glee club.
Both he and I were members of that club.
He is a member of the committee.
She is a member of this organization.
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา