คำแปล ความหมาย ของ "production line" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
idm
ไม่ตรง, ไม่เข้าที่
idm
ไม่เชื่อฟัง, ไม่สนใจ
idm
มีแผนการแน่นอนในการจัดการกับ (บางคน)
n
เส้น, สาย
n
เชือก, สายไฟ
คำเหมือน : rope, cord
n
สายโทรศัพท์, สายโทรเลข
n
ทิศทางในการเคลื่อนไหว
คำเหมือน : direction, course
n
เชื้อสาย, ตระกูล, วงศ์ตระกูล
คำเหมือน : family
n
เส้นบรรทัด, บรรทัด
n
ความสนใจในงานหรือกิจกรรม, สายงาน, อาชีพ, แวดวง
n
โครงร่าง, รูปร่าง
คำเหมือน : outline
n
เส้นทางคมนาคม, เส้นทางเดินรถ, เดินเรือ
คำเหมือน : route
n
โคลงบรรทัดหนึ่ง, บาทหนึ่งของโคลง
คำเหมือน : a verse of poetry
n
สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร
คำเหมือน : goods, product
n
เส้นแบ่งเขต, เส้นเขต, ขอบเขต, เขตแดน
คำเหมือน : limit, border
n
ธุรกิจการขนส่ง
คำเหมือน : transport company
n
แนวทาง, นโยบาย, วิถีทาง
คำเหมือน : procedure, thought, policy
n
เส้นศูนย์สูตร
คำเหมือน : equater
n
ทางรถไฟ
คำเหมือน : railway track
n
จดหมายสั้นๆ, ข้อความ
คำเหมือน : short letter
n
รอยย่น, ริ้วรอย, รอยตีนกา
คำเหมือน : furrow, wrinkle
n
แถว, คิว, แนว
คำเหมือน : row
n
การผลิตทีละมากๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
vi
เรียงราย, เป็นแถว
vt
เติม, แต่งเติม
คำเหมือน : fill, furnish
vt
ทำให้เป็นรอย, ทำให้มีริ้วรอย
คำเหมือน : wrinkle
vt
ปกคลุม
คำเหมือน : cover
vt
ใส่ซับใน, บุ
คำเหมือน : reinforce
vt
ลากเส้น, วาดเส้น, เขียนเส้น
คำเหมือน : draw
n
ผลิตผล, ผลิตภัณฑ์, สินค้า, ของที่ประกอบขึ้น
คำเหมือน : stock, goods
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา