คำแปล ความหมาย ของ "to choose the best" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
idm
ที่น่าเป็นไปได้มากที่สุด, ที่สำคัญที่สุด
idm
ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น
adj
ดีที่สุด
คำเหมือน : finest
คำตรงข้าม : worst
adv
เหมาะสมที่สุด
n
สิ่งที่ดีที่สุด
คำเหมือน : finest
n
บุคคลที่ดีที่สุด
vt
เอาชนะ, ชนะ, เหนือกว่า
คำเหมือน : defeat, beat
คำตรงข้าม : lose
idm
ที่น่าเป็นไปได้มากที่สุด, ที่สำคัญที่สุด
vi
เลือก
vt
เลือก, คัดเลือก, เลือกสรร, คัด
คำเหมือน : pick out, select
phrv
เลือกให้เป็น, แต่งตั้งให้เป็น
คำเหมือน : choose for
phrv
เลือกระหว่าง
phrv
เลือกให้เป็น, แต่งตั้งให้เป็น
คำเหมือน : choose as, select as
phrv
คัดเลือกจาก, คัดสรรจาก
คำเหมือน : select from
idm
ควรจะทำบางสิ่ง (คำไม่เป็นทางการ)
idm
เอาชนะ, มีชัยต่อ
sl
ชุดดีที่สุดซึ่งใส่ไปโบสถ์
idm
ในสภาพสมบูรณ์, ในสภาพดีที่สุด
n
หนังสือหรือสิ่งที่ขายดี
phrv
คัดเลือกจาก
idm
กำหนดผู้เล่นและแบ่งข้างกัน
idm
ทำบางสิ่งให้ดีที่สุด, เท่าที่จะทำได้
idm
เอาชนะ, มีชัยต่อ, ทำให้พ่ายแพ้
phrv
ยอมรับว่า (บางคน) เป็นผู้ชนะ (คำไม่เป็นทางการ), ยอมรับว่ายอดเยี่ยม
idm
แข็งแรงมาก, แข็งแกร่ง, มีสมรรถภาพ, มีสุขภาพดีมาก
phrv
คิดดีที่สุด, วินิจฉัยได้ดีที่สุด, ตัดสินใจได้ดีที่สุด, รู้ดีที่สุด
sl
พยายามเต็มที่, ทำสุดความสามารถ
idm
พยายามแก้ไขให้ดี, พยายามทำให้ดี
idm
ใช้ (บางสิ่ง) เต็มที่, สุดความสามารถ
idm
บรรจงคัดเลือกมาอย่างดี
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา