แปลคำศัพท์ ไทย -> อังกฤษ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
pron
abovementioned
ตัวอย่าง : หน่วยงานของเราสามารถรับบทบาทได้เป็นอย่างดี ตามสภาพความพร้อมด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
คำเหมือน : ดังกล่าว
n
abstention
คำอธิบาย : การไม่แสดงความเห็นตามสิทธิ
คำตรงข้าม : การออกเสียง
adv
according to law
ตัวอย่าง : หนังสือลาออกของนายพรพจน์ยังไม่ทันมีผลตามกฎหมาย เรื่องราวก็จบลงเสียก่อน
คำอธิบาย : ถูกต้องตามกฎหมาย
คำแปลใกล้เคียง : according to the law, legally
n
advanced technologies
ตัวอย่าง : คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทุกชนิด
จำนวนนับ : ชนิด
n
agenda
ตัวอย่าง : ระเบียบวาระการประชุมนี้จะผูกพันให้ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจา เฉพาะในเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนั้นเท่านั้น
คำอธิบาย : ลำดับรายการการประชุมที่กำหนดไว้
จำนวนนับ : วาระ
n
testosterone
ตัวอย่าง : ถ้าเทียบระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชาย ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ส่วนฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนเรื่องของความใคร่
คำอธิบาย : สารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของร่างกายในเพศชาย
จำนวนนับ : ชนิด
คำตรงข้าม : ฮอร์โมนเพศหญิง
n
Asia
ตัวอย่าง : ประชากรสหรัฐอเมริกาในสมัยบุกเบิกอพยพมาจากยุโรปและเอเชียเป็นจำนวน
คำอธิบาย : ชื่อทวีป
คำเหมือน : ทวีปเอเชีย
adj
Asia
ตัวอย่าง : ปานน้ำเงินมักพบในเด็กที่มีเชื้อชาติเอเชีย
คำอธิบาย : เกี่ยวกับทวีปเอเชีย
คำเหมือน : ทวีปเอเชีย
n
Asian
ตัวอย่าง : นักขายจากทั่วอาเซียนต่างมารวมตัวกัน ณ สำนักงานในเมืองปักกิ่ง
คำอธิบาย : ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
adj
Asian
ตัวอย่าง : เขาได้รับเหรียญทอง 2 เหรียญในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน
คำอธิบาย : เกี่ยวกับภูมิภาคในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
v
assure
ตัวอย่าง : การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว
คำเหมือน : เป็นประกัน
adv
at other times
ตัวอย่าง : ชาวไร่ควรจะแบ่งชนิดของฝ้ายตั้งแต่ตอนเก็บจากไร่ แต่บางทีชาวไร่อาจเก็บรวมกันก่อนที่จะแบ่งก็ได้
คำตรงข้าม : เสมอ, สม่ำเสมอ
det
at some point
ตัวอย่าง : ในบางกรณี ภาษีนำเข้าของวัตถุที่ยังประกอบไม่เสร็จกลับมีอัตราสูงกว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
คำเหมือน : บางกรณี
คำตรงข้าม : ในทุกกรณี, ทุกกรณี
n
authority and function
ตัวอย่าง : การขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ต่างประเทศนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่จะพิจารณา
คำอธิบาย : อำนาจและหน้าที่
n
automatic transmission car
ตัวอย่าง : รถยนต์เกียร์อัตโนมัติมีราคาสูงกว่ารถยนต์เกียร์ธรรมดา
คำอธิบาย : รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ
จำนวนนับ : คัน
n
bar code
ตัวอย่าง : บาร์โคดเป็นรหัสสินค้าเพื่อให้การซื้อ-ขายเร็วขึ้น
คำอธิบาย : รหัสที่สามารถอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
คำแปลใกล้เคียง : bar-code, barcode
จำนวนนับ : อัน
n
biotechnology
คำอธิบาย : เทคโนโลยีแขนงหนึ่งที่เกี่ยวกับการนำเอาระบบของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ มาใช้ในกระบวนการแปรรูปเพื่อประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ
n
branch office
ตัวอย่าง : ธนาคารแห่งประเทศไทยมีสาขาสำนักงานในส่วนภูมิภาค 3 แห่งคือสาขาภาคใต้ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาขาภาคเหนือ
คำอธิบาย : สำนักงานที่แยกออกมาจากสำนักงานใหญ่
จำนวนนับ : สาขา
คำเหมือน : สาขา, สาขาย่อย
n
Buddhist principles
ตัวอย่าง : การบูชาปูชนียบุคคลนับว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งตามหลักพระพุทธศาสนา
คำอธิบาย : สาระสำคัญของศาสนาพุทธ

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา