เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำเหมือน
คำตรงข้าม
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
abstention
คำอธิบาย : การไม่แสดงความเห็นตามสิทธิ
adv
according to law, according to the law; legally
คำอธิบาย : ถูกต้องตามกฎหมาย
คำแปลใกล้เคียง : according to the law; legally
n
agenda
คำอธิบาย : ลำดับรายการการประชุมที่กำหนดไว้
จำนวนนับ : วาระ
n
testosterone
คำอธิบาย : สารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของร่างกายในเพศชาย
จำนวนนับ : ชนิด
n
Asia
คำอธิบาย : ชื่อทวีป
adj
Asia
คำอธิบาย : เกี่ยวกับทวีปเอเชีย
n
Asian
คำอธิบาย : ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
adj
Asian
คำอธิบาย : เกี่ยวกับภูมิภาคในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
n
authority and function
คำอธิบาย : อำนาจและหน้าที่
n
automatic transmission car
คำอธิบาย : รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ
จำนวนนับ : คัน
n
bar code, bar-code; barcode
คำอธิบาย : รหัสที่สามารถอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
คำแปลใกล้เคียง : bar-code; barcode
จำนวนนับ : อัน
n
biotechnology
คำอธิบาย : เทคโนโลยีแขนงหนึ่งที่เกี่ยวกับการนำเอาระบบของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ มาใช้ในกระบวนการแปรรูปเพื่อประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ
n
branch office
คำอธิบาย : สำนักงานที่แยกออกมาจากสำนักงานใหญ่
จำนวนนับ : สาขา