อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอง เวียดนาม VND ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
10 ก.ค. 20
0.0011
0.0015
9 ก.ค. 20
0.0010
0.0015
8 ก.ค. 20
0.0010
0.0015
7 ก.ค. 20
0.0010
0.0015
3 ก.ค. 20
0.0010
0.0015
2 ก.ค. 20
0.0010
0.0015
1 ก.ค. 20
0.0010
0.0015
30 มิ.ย. 20
0.0010
0.0015
29 มิ.ย. 20
0.0010
0.0015
26 มิ.ย. 20
0.0010
0.0015
25 มิ.ย. 20
0.0010
0.0015
24 มิ.ย. 20
0.0010
0.0015
23 มิ.ย. 20
0.0010
0.0015
22 มิ.ย. 20
0.0010
0.0015
19 มิ.ย. 20
0.0010
0.0015
18 มิ.ย. 20
0.0010
0.0015
17 มิ.ย. 20
0.0010
0.0015
16 มิ.ย. 20
0.0010
0.0015
15 มิ.ย. 20
0.0010
0.0015
12 มิ.ย. 20
0.0010
0.0015
11 มิ.ย. 20
0.0010
0.0015
10 มิ.ย. 20
0.0010
0.0015
9 มิ.ย. 20
0.0011
0.0015
8 มิ.ย. 20
0.0011
0.0015
5 มิ.ย. 20
0.0011
0.0015
4 มิ.ย. 20
0.0011
0.0015
2 มิ.ย. 20
0.0011
0.0015
1 มิ.ย. 20
0.0011
0.0015
29 พ.ค. 20
0.0011
0.0015
28 พ.ค. 20
0.0011
0.0015

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอง เวียดนาม เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอง เวียดนาม เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอง เวียดนาม ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอง เวียดนาม ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอง เวียดนาม ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง