โรงแรม ที่พัก

ลงข่าว โรงแรม ที่พัก ฟรี


  การลงข่าวประชาสัมพันธ์

  • ท่านสามารถลง ข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยหลังจากลงแล้วข่าวของท่านจะแสดงอยู่ที่หน้านี้และหน้าของแต่ละหมวดหมู่ด้วย ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ท่านลงจะไม่หายไปไหน นอกเสียจากว่าท่านจะทำการปิดเองหรือทำผิดกฎ
  • ต้องลงข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยข้อมูลและรูปภาพจริงเท่านั้น
  • ห้ามลงข้อมูลเท็จ หลอกลวง หรือสร้างความเสียหายให้กับบุคคลอื่น กรณีที่ตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียนเข้ามา ทาง Addnine จะระงับการใช้งานของท่านทันที และท่านจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
  • ห้ามลงภาพของบุคคลอื่น โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ
  • อะไรที่ลงในหน้า ข่าวประชาสัมพันธ์ นี้ได้บ้าง ?
   • ข่าวการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
   • ข่าวการจัดกิจกรรมต่างๆ
   • ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับธุรกิจ บริษัท หรือ องค์กรของท่าน ที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รับทราบ
   • ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรม event ต่างๆ
  • ไม่อนุญาตให้ลงข้อมูลและรูปภาพ ดังต่อไปนี้
   • สินค้าที่ผิดกฎหมาย และ จริยธรรม
   • สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์
   • สื่อลามกอนาจาร
   • อาหารเสริม ยา ครีม เครื่องสำอาง ที่ยากต่อการตรวจสอบว่ามีอันตรายต่อผู้บริโภคหรือไม่
   • ธุรกิจขายตรง แชร์ลูกโซ่
   • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน
   • ข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  • ห้ามลงข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีเนื้อหา รูปภาพซ้ำซ้อนกับข่าวประชาสัมพันธ์ที่ท่านได้เคยลงไปแล้ว ถ้าทางเราพบจะถือว่าเป็น spam และขอสงวนสิทธิในการลบข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีเนื้อหา รูปภาพซ้ำนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณาเลือกหมวดให้ถูกต้อง ถ้าพบว่าเลือกหมวดผิด ทาง Addnine สงวนสิทธิในการย้ายข่าวประชาสัมพันธ์ของทางไปยังหมวดที่ถูกต้อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ในกรณีที่พบว่าข่าวประชาสัมพันธ์ของท่านทำผิดกฎ ทาง Addnine สงวนสิทธิในการลบข่าวประชาสัมพันธ์ของท่านทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทาง Addnine ไม่ต้องรับผิดใดๆในการดำเนินการนี้