ลงข่าว ไอที ฟรี


    คำแนะนำในการลงข่าวประชาสัมพันธ์ ไอที

    • ข่าวประชาสัมพันธ์ ไอที ในที่นี้ สำหรับท่านที่ต้องการจะโปรโมทหรือนำเสนอ ข่าวสารความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมต่างๆภายในบริษัทหรือองค์กรของท่าน โดยทางเราได้เปิดให้ลงข่าวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
    • ข่าวประชาสัมพันธ์ ไอที นี้ไม่มีวันหมดอายุ นอกเสียจากท่านจะเลือก "เก็บเข้าแฟ้ม" เพื่อไม่ให้แสดงในหน้าเว็บไซต์
    • สำหรับผู้เข้าชม ภายในข่าวประชาสัมพันธ์ ไอที จะมีเบอร์ติดต่อของผู้ที่ลงข่าวประชาสัมพันธ์เอาไว้ สามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้