แปลภาษาไทย กลุ่มตัวอักษร "ฌ"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
meditative absorption
ตัวอย่าง : พระบางองค์มีฌานสูงมาก
คำอธิบาย : ภาวะที่จิตสงบแน่วแน่เนื่องมาจากการเพ่งอารมณ์, การเพ่งอารมณ์จนจิตแน่วแน่เป็นสมาธิ
คำแปลใกล้เคียง : one-pointed meditation, contemplation
n
cremation
ตัวอย่าง : ร่างอันไหม้เกรียมของผู้ตายในอุบัติเหตุเครื่องบินตก ได้ถูกปลงโดยการฌาปนกิจ
คำแปลใกล้เคียง : funeral and burial, interment
n
crematory
ตัวอย่าง : งานฌาปนกิจพ่อของเขาจัดขึ้นที่ฌาปนสถานกองทัพบก
คำแปลใกล้เคียง : crematorium
จำนวนนับ : แห่ง

    X

    เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา