แปลภาษาไทย กลุ่มตัวอักษร "ฎ"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
Supreme Court
ตัวอย่าง : เขาเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา
คำอธิบาย : ชื่อศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาดคดีในชั้นฎีกา
คำเหมือน : ศาลฎีกา
n
petition to the crown
ตัวอย่าง : ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีทุกข์ร้อน ก็มาสั่นกระดิ่งถวายฎีกาได้
คำอธิบาย : คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์
จำนวนนับ : ฉบับ
n
request for treasury payment
ตัวอย่าง : รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ ไม่มีปัญญาเบิกจ่ายตามฎีกาตั้งเบิกของผู้รับเหมางานหลวง
คำอธิบาย : ใบแจ้งการขอเบิกเงินจากคลัง
จำนวนนับ : ฎีกา
n
statement for payment
คำอธิบาย : ใบเรียกเก็บเงิน
คำแปลใกล้เคียง : bill
n
letter of invitation to a Buddhist monk
คำอธิบาย : หนังสือที่เขียนนิมนต์พระสงฆ์
จำนวนนับ : ฉบับ
n
subscription for Buddhist temple funds
ตัวอย่าง : มัคทายกนำใบฎีกามาให้พ่อ
คำอธิบาย : ใบบอกบุญเรี่ยไร
จำนวนนับ : ใบ
คำเหมือน : ใบบอกบุญ
n
request for treasury payment
ตัวอย่าง : รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ ไม่มีปัญญาเบิกจ่ายตามฎีกาตั้งเบิกของผู้รับเหมางานหลวง
คำอธิบาย : ใบแจ้งการขอเบิกเงินจากคลัง
จำนวนนับ : ฎีกา
n
petition to the crown
ตัวอย่าง : ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีทุกข์ร้อน ก็มาสั่นกระดิ่งถวายฎีกาได้
คำอธิบาย : คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์
จำนวนนับ : ฉบับ
n
Supreme Court
ตัวอย่าง : เขาทำงานอยู่ที่ศาลฎีกา
คำอธิบาย : ชื่อศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาดคดีในชั้นฎีกา
คำเหมือน : ศาลฎีกา
n
petition to the Supreme Court
ตัวอย่าง : เขาจะรอจนกว่าจะถึงวันอ่านคำตัดสินคำร้องฎีกาของลูกชายเขา
คำอธิบาย : การคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่คู่ความยื่นต่อศาลชั้นต้น เพื่อเสนอให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาด

    X

    เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา