แปลภาษาไทย กลุ่มตัวอักษร "ธ"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
bank
คำแปลใกล้เคียง : bk.
คำเหมือน : ธนาคาร
n
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
คำแปลใกล้เคียง : BAAC
n
flag
ตัวอย่าง : เรือสินค้าของอังกฤษชักธงสีแดง
จำนวนนับ : ผืน
n
flag with a crocodile figure in the middle
คำอธิบาย : ธงที่มีรูปจระเข้ตรงกลาง
จำนวนนับ : ผืน
n
royal ensign
ตัวอย่าง : ธงราชการทหาร มี 4 ชนิด คือ ธงฉาน ธงประจำกองทัพบก ธงประจำกองทัพเรือ และธงประจำกองทัพอากาศ
คำอธิบาย : ธงสำหรับเรือพระที่นั่ง
จำนวนนับ : ผืน
n
the flag of victory
คำอธิบาย : ธงซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ
จำนวนนับ : ผืน
n
suspicious day
คำอธิบาย : กาลโยคอย่างหนึ่งในโหราศาสตร์ คือเวลาประกอบด้วยโชคคราวชนะเข้าไปถึงที่ซึ่งศัตรูจะตั้งอยู่ไม่ได้
n
national flag
จำนวนนับ : ผืน
n
triangle flag
ตัวอย่าง : ธงชายมักนิยมทำด้วยผ้าสีเหลือง กลางผืนธงมีรูปเสมาธรรมจักร
คำอธิบาย : ธงรูปสามเหลี่ยม จะยกคนธงขึ้นแล้วปล่อยให้ผืนธงเป็นชายสะบัดพริ้วไปตามลม
จำนวนนับ : ผืน
n
Thai king's flag with a red Garuda on the yellow background
คำอธิบาย : ธงสำหรับกระบวนพยุหยาตรา
จำนวนนับ : ผืน
n
flag of police department
คำอธิบาย : ธงของกรมตำรวจ
จำนวนนับ : ผืน
n
kind of Thai king's flag
คำแปลใกล้เคียง : Royal standard
จำนวนนับ : ผืน
n
Thai king's flag with a red Garuda on the yellow background
คำอธิบาย : ธงสำหรับพระมหากษัตริย์
คำแปลใกล้เคียง : Royal standard
จำนวนนับ : ผืน
n
navy flag
คำอธิบาย : ธงสำหรับกองทัพเรือ
จำนวนนับ : ผืน
n
kind of queen's flag
คำอธิบาย : ธงสำหรับพระราชินี
จำนวนนับ : ผืน
n
kind of queen's flag
คำอธิบาย : ธงสำหรับพระราชินี
จำนวนนับ : ผืน
n
crown prince's flag
คำอธิบาย : ธงสำหรับองค์สมเด็จพระยุพราช
จำนวนนับ : ผืน
n
crown prince's flag
คำอธิบาย : ธงสำหรับองค์สมเด็จพระยุพราช
จำนวนนับ : ผืน
n
Thai flag of red, white and blue
ตัวอย่าง : เด็กนักเรียนเชิญธงไตรรงค์ขึ้นสู่ยอดเสา และร้องเพลงชาติทุกๆ เช้า
คำอธิบาย : ธงชาติของไทย
คำแปลใกล้เคียง : three-coloured flag, triflag
จำนวนนับ : ผืน
คำเหมือน : ธงสามสี
n
Brahman
คำแปลใกล้เคียง : Brahmin
จำนวนนับ : ตน
คำเหมือน : พราหมณ์
n
hermit
คำแปลใกล้เคียง : priest
จำนวนนับ : ตน
คำเหมือน : นักบวช, ทชี
n
capitalist
คำเหมือน : นายทุน
n
owner of wealth
คำอธิบาย : เจ้าของทรัพย์ หรือผู้มีทรัพย์เป็นทุน
คำแปลใกล้เคียง : lord of wealth, proprietor, rich man, millionaire
n
banknote
คำอธิบาย : บัตรที่ออกใช้เป็นเงินตรา ซึ่งใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยไม่จำกัดจำนวน
คำแปลใกล้เคียง : paper money, bill, note, government note, bank bill
จำนวนนับ : ใบ, ฉบับ
คำเหมือน : แบงค์
n
Thon Buri
ตัวอย่าง : บ้านของคุณชิตอยู่ที่ธนบุรี
คำเหมือน : จังหวัดธนบุรี
n
property
คำอธิบาย : มรดกที่พ่อยกให้ลูก
คำแปลใกล้เคียง : possessions, wealth, assets
n
property
คำแปลใกล้เคียง : possessions, wealth, assets
n
bank
คำอธิบาย : นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่ใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อว่า ธนาคาร ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินและธุรกิจหลักทรัพย์
จำนวนนับ : แห่ง
คำเหมือน : แบงค์
n
central bank
ตัวอย่าง : นายกรัฐมนตรียินดีที่จะให้เริ่มดำเนินการจัดตั้งธนาคารกลางแห่งยุโรป นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537
จำนวนนับ : ธนาคาร

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา