แปลภาษาไทย กลุ่มตัวอักษร "ร"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
government service
คำเหมือน : ราชการ
n
factory
คำเหมือน : โรงงาน
n
Territorial Defense Department
n
defending the territory
n
sub-lieutenant
คำแปลใกล้เคียง : Sub-Lt.
คำเหมือน : ร้อยตรี
n
police sub- lieutenant
คำแปลใกล้เคียง : Pol.Sub-Lt.
คำเหมือน : ร้อยตำรวจตรี
n
police lieutenant
คำแปลใกล้เคียง : Pol.Lt.
คำเหมือน : ร้อยตำรวจโท
n
police captain
คำแปลใกล้เคียง : Pol.Capt.
คำเหมือน : ร้อยตำรวจเอก
n
lieutenant
คำแปลใกล้เคียง : Lt., Lieut.
คำเหมือน : ร้อยโท
n
R.N.(The Royal Navy)
ตัวอย่าง : วิทย ุ2 ร.น.ประกาศปลดจอมพลป.พิบูลสงคราม
คำเหมือน : ราชนาวีไทย
n
bachelor of public administration
n
printing office
คำเหมือน : โรงพิมพ์
n
hospital
ตัวอย่าง : ร.พ.หลายแห่งในกรุงเทพมีเครื่องเอ็กซ์เรย์ที่ทันสมัย
จำนวนนับ : แห่ง, โรง
คำเหมือน : โรงพยาบาล
n
Royal State Railways
คำเหมือน : รถไฟหลวง
n
hotel
คำเหมือน : โรงแรม
n
school
คำเหมือน : โรงเรียน
n
school
จำนวนนับ : โรง, แห่ง
n
hotel
คำแปลใกล้เคียง : inn
จำนวนนับ : โรง, แห่ง
คำเหมือน : โรงแรม
n
His Majesty's Ship
คำแปลใกล้เคียง : HMS
คำเหมือน : เรือรบหลวง
n
Bangkok Era
n
Rattanakosin era
ตัวอย่าง : กรุงเทพฯ ฉลองครบรอบ 200 ปี เมื่อ ร.ศ. 200
คำแปลใกล้เคียง : Bangkok era
n
The Express Transportation Organization of Thailand
คำแปลใกล้เคียง : E.T.O
n
The Express Transportation Organization of Thailand
ตัวอย่าง : เมื่อการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 40 ไร่ เสร็จสิ้น ร.ส.พ ก็ยินยอมให้ห้างเข้าพัฒนาที่ดินตามโครงการ
n
captain
คำแปลใกล้เคียง : Capt.
คำเหมือน : ร้อยเอก
n
pilot officer
คำแปลใกล้เคียง : Plt.Off.
คำเหมือน : เรืออากาศตรี
n
flying office
คำแปลใกล้เคียง : Flg.Off.
คำเหมือน : เรืออากาศโท
n
flight lieutenant
คำแปลใกล้เคียง : Flt.Lt.
คำเหมือน : เรืออากาศเอก
n
placenta
ตัวอย่าง : ในการหายใจหลังคลอด ทารกต้องใช้ปอดทำการหายใจแทนรก
คำอธิบาย : เครื่องสำหรับหล่อเลี้ยงเด็กในครรภ์แนบอยู่กับมดลูก มีสายล่ามมาที่สะดือเด็ก
คำแปลใกล้เคียง : afterbirth
adj
disordered
คำอธิบาย : ที่กระจัดกระจายอยู่เกลื่อนกลาด ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
คำแปลใกล้เคียง : untidy, cluttered, in a mess
adj
overgrown
ตัวอย่าง : ทางไปนครปฐมในสมัยก่อนเต็มไปด้วยคูคลอง ร่องสวน ทุ่งนา และป่ารก
คำอธิบาย : งอก หรือขึ้นรวมกันอยู่อย่างยุ่งเหยิง ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
คำเหมือน : รกรุงรัง, รุงรัง
คำตรงข้าม : เป็นระเบียบ

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา