แปลภาษาไทย กลุ่มตัวอักษร "ฤ"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
auspicious time
ตัวอย่าง : เขาถือวันพ่อแห่งชาติเป็นฤกษ์ปลูกส้มเขียวหวานต้นแรกลงบนไร่
คำอธิบาย : คราว หรือเวลาที่กำหนด หรือคาดว่าจะให้ผล
คำแปลใกล้เคียง : auspicious moment, auspicious occasion
คำเหมือน : เวลา, โอกาส, ยาม, กาล
n
auspicious time
ตัวอย่าง : พระพุทธเจ้าถือว่า การทำดีไม่ว่าในเวลาใด เป็นฤกษ์ดี และเรื่องดีทั้งสิ้น
คำอธิบาย : เวลาที่กำหนด หรือคาดว่าจะให้ผลดี
n
period that we can see the moon
คำอธิบาย : ฤกษ์ที่พระจันทร์เสวยประจำวันมี 27 ฤกษ์
n
propitious time
คำอธิบาย : ระยะเวลาที่เป็นฤกษ์
คำแปลใกล้เคียง : auspicious moment
n
a kind of auspicious time
คำอธิบาย : ฤกษ์ที่ประกอบฤกษ์บน มี 9 ฤกษ์
n
season
ตัวอย่าง : ฟ้าทะลายโจรนั้นขึ้นได้ทั่วไปในดินทุกชนิด และปลูกได้ทุกฤดู
คำอธิบาย : ส่วนของปี ซึ่งแบ่งโดยถือเอาภูมิอากาศเป็นหลัก, เวลาที่กำหนดสำหรับงานต่างๆ
จำนวนนับ : ฤดู
คำเหมือน : หน้า
n
period
คำแปลใกล้เคียง : time
จำนวนนับ : ฤดู
คำเหมือน : สมัย, คราว
n
season
ตัวอย่าง : การที่ฝนตกหนัก น้ำท่วม หรือมีลมพายุรุนแรงฉับพลันส่งผลทำให้สภาพดินฟ้าอากาศ และฤดูกาลของไทยผิดไปจากเดิม
จำนวนนับ : ฤดู
คำเหมือน : ฤดู
n
rainy season
ตัวอย่าง : ในประเทศไทยจะพบผู้ป่วยโรคภูมิแพ้มากในฤดูฝน
จำนวนนับ : ฤดู
คำเหมือน : หน้าฝน
n
summer
ตัวอย่าง : อากาศฤดูร้อนเราจะร้อนอบอ้าวมากขึ้น ถ้าอยู่ในเมืองที่มีแต่ตึกรามบ้านช่อง
จำนวนนับ : ฤดู
คำเหมือน : หน้าร้อน
n
winter
ตัวอย่าง : เมื่อถึงฤดูหนาวนกนางนวลแกลบจะพากันบินจากขั้วโลกเหนือ เพื่ออพยพลงไปอยู่ที่ขั้วโลกใต้
จำนวนนับ : ฤดู
คำเหมือน : หน้าหนาว
n
dry season
ตัวอย่าง : ในฤดูแล้งพืชจะแก่แห้ง สัตว์จะได้รับวิตามินเอไม่เพียงพอ
จำนวนนับ : ฤดู
คำเหมือน : หน้าแล้ง
n
spring
ตัวอย่าง : ปลาในเขตหนาวจะมีการเจริญเติบโตเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น เพราะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
จำนวนนับ : ฤดู
n
autumn
คำอธิบาย : ฤดูกาลระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาว ทางซีกโลกเหนือคือช่วงเวลาประมาณเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม ทางซีกโลกใต้ คือช่วงเวลาประมาณเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน
คำแปลใกล้เคียง : fall
จำนวนนับ : ฤดู
n
supernatural power
คำอธิบาย : อำนาจศักดิ์สิทธิ์
คำแปลใกล้เคียง : magical power
คำเหมือน : ฤทธิ์, ฤทธี
n
power
คำแปลใกล้เคียง : might, force, power
n
supernatural power
คำแปลใกล้เคียง : magical power
คำเหมือน : ฤทธิ์, ฤทธา
n
hermit
คำแปลใกล้เคียง : recluse
จำนวนนับ : ตน
ques
what
คำเหมือน : อะไร
conj
or
คำเหมือน : หรือ
n
hermit
คำอธิบาย : นักบวชพวกหนึ่ง มีมาก่อนพุทธกาล สละบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ
คำแปลใกล้เคียง : anchorite
คำเหมือน : ฤษี
n
an inverted-order cipher
คำอธิบาย : วิธีเขียนหนังสือลับแห่งไทยโบราณกลับตัวอักษรข้างหลังมาไว้ข้างหน้า
คำแปลใกล้เคียง : method of writing secret characters by reversing the back and the front positions

    X

    เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา