แปลภาษาไทย กลุ่มตัวอักษร "ศ"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
professor
คำแปลใกล้เคียง : prof.
คำเหมือน : ศาสตราจารย์
n
bachelor of fine arts
คำแปลใกล้เคียง : B.F.A.
คำเหมือน : ศิลปบัณฑิต
n
customs house; customs post
คำเหมือน : ด่านศุลกากร
n
The Customs Department
คำเหมือน : กรมศุลกากร
n
this year
ตัวอย่าง : กองกำลังส่วนหนึ่งจะเริ่มถอนออกไปประมาณกลางเดือนพฤษภาคมศกนี้
คำเหมือน : ปีนี้, พ.ศ.นี้
คำตรงข้าม : ศกหน้า
n
next year
ตัวอย่าง : รัฐบาลจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนมิถุนายนศกหน้า
คำเหมือน : hear in the distance
คำตรงข้าม : ศกนี้
n
bird
จำนวนนับ : ตัว
n
bird
จำนวนนับ : ตัว
clas
century
ตัวอย่าง : กิจการไปรษณีย์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาหลายศตวรรษแล้ว
คำอธิบาย : ลักษณนามที่บอกจำนวนแต่ละรอบ 100 ปี
คำเหมือน : ศตพรรษ
n
century
ตัวอย่าง : ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานี้ ความต้องการทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
คำอธิบาย : รอบ 100 ปี
คำเหมือน : ศตพรรษ
n
Ministry of Education
n
corpse
ตัวอย่าง : เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพของผู้ต้องหาไปยังแผนกนิติเวชแล้ว
คำอธิบาย : ร่างคนที่ตายแล้ว
คำแปลใกล้เคียง : carcass, dead body, remains, stiff, cadaver
จำนวนนับ : ศพ
n
bow
ตัวอย่าง : พระรามโก่งศรยิงยักษ์ตาย
จำนวนนับ : คัน
คำเหมือน : คันศร, คันธนู
n
arrow
คำอธิบาย : อาวุธชนิดหนึ่งใช้ยิงด้วยกำลังสายให้ลัดลูกแล่นออกไป
จำนวนนับ : เล่ม, ดอก
n
defender
คำอธิบาย : ผู้เป็นที่พึ่ง, ผู้ป้องกัน
คำแปลใกล้เคียง : backer, patron, supporter, protector, guardian
จำนวนนับ : คน
adj
supporting
คำอธิบาย : ซึ่งเป็นที่พึ่ง
v
believe in
คำแปลใกล้เคียง : have trust, confidence in
n
honour
คำแปลใกล้เคียง : glory, fame, renown
n
Si Sa Ket
ตัวอย่าง : เขาเคยเป็นรองผู้ว่าฯ จ. ศรีสะเกษมาก่อน
คำอธิบาย : ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
adj
audible
คำเหมือน : ได้ยิน, ได้ฟัง
adj
famous
คำอธิบาย : ที่มีชื่อเสียง, ที่มีผู้รู้จัก, เป็นที่รู้จัก
คำแปลใกล้เคียง : well-known, renowned
n
embrace
คำแปลใกล้เคียง : hug, caress, cuddle
n
bachelor of liberal arts
n
moon
จำนวนนับ : ดวง
n
moon
จำนวนนับ : ดวง
n
neck
ตัวอย่าง : พระอิศวรมีเศียรเป็นมนุษย์ แต่มีพระศอดำ
จำนวนนับ : คอ
คำเหมือน : คอ, พระศอ
n
NECTEC
คำแปลใกล้เคียง : National Electronics and Computer Technology Center
clas
cubit
ตัวอย่าง : พระพุทธไสยาสน์เดิมยาวสี่วา แต่องค์ใหม่ยาว 8 วา 2 ศอก
คำอธิบาย : มาตราวัดตามวิธีประเพณี 1 ศอก เท่ากับ 2 คืบ

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา