แปลภาษาญี่ปุ่น กลุ่มตัวอักษร "じ"

คำศัพท์
คะนะ
 
ชนิด
คำแปล ความหมาย
n-suf, n
(1) child, boy
pn
(2) (arch) (used by children to their parents, etc.) I, me
suf
suf, adj-no
(2) (See 緊急時) (specified) time, when ..., during ...
pref
(1) self-
(2) (じ only) (See ) from ...
n, n-suf
(2) (ちゅう only) cylinder, prism
n
(character) dictionary

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา