แปลภาษาญี่ปุ่น กลุ่มตัวอักษร "ず"

คำศัพท์
คะนะ
 
ชนิด
คำแปล ความหมาย
n-suf
(1) (col) s (pluralizing suffix) (eng:), es
(2) (col) 's (possessive suffix) (eng:), s', es'
n, n-pref
(1) (みず only) (arch) youth, freshness, purity, luster (lustre), beauty
n, n-pref, n-suf
(3) (ずい only) (abbr) (obsc) Sweden
(4) (ずい only) (abbr) (obsc) Switzerland

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา