แปลภาษาญี่ปุ่น กลุ่มตัวอักษร "た"

คำศัพท์
คะนะ
 
ชนิด
คำแปล ความหมาย
aux-v
(1) (だ after certain verb forms) (See ・2) indicate past completed or action
(P)
n-adv, n, adj-no
(P)
n, pref
だれ(P)
たれ(ok)
(ok)
(P)
pn, adj-no
(P)
aux-adj
(1) (after the -masu stem of a verb) want to ... do something, would like to ...
prt
(2) (kyu:) (at sentence-end) indicates emphasis
suf, adj-i
(3) (after a noun or the -masu stem of a verb; also ったい) (See めでたい) very ...
(P)
(2) {ling} (See ボイス) voice
(P)
n
n, n-pref, n-suf
(abbr) (See 台湾) Taiwan

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา