แปลภาษาญี่ปุ่น กลุ่มตัวอักษร "で"

(P)
にて(P)
(P)
prt
(1) (にて is the formal literary form) indicates location of action, at, in
conj
aux
(5) (で only) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See ) indicates continuing action
prt
(6) (で only) (ksb:) (at sentence-end) (See ・1) indicates certainty, emphasis, etc.
aux
(abbr) (arch) (See である) to be
(P)
v5u, vi
(1) (出遭う usu. has a negative connotation) to meet (by chance), to come across, to run across, to encounter, to happen upon
(2) (出会う, 出合う only) (esp. 出合う) to meet (e.g. of rivers, highways, etc.)
(3) (出会う, 出合う only) (often used imperatively as 出会え) to emerge and engage (an enemy)
v5r-i
(formal or literary) to be
conj
(2) (it doesn't matter) whether (A or B or ...), whatever
(3) (imperative form of である) should
adj-na, n, adj-no

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา