แปลภาษาญี่ปุ่น กลุ่มตัวอักษร "と"

คำศัพท์
คะนะ
 
ชนิด
คำแปล ความหมาย
(P)
prt, conj
(1) if, when
(2) and
(3) with
n
(5) (abbr) {shogi} (See と金) promoted pawn
(P)
n
(1) (戸 only) (See ) door (esp. Japanese-style)
(2) (arch) entrance (to a home)
(3) (arch) narrows
(P)
n
(1) (ど only) (abbr) (See 土曜) Saturday
n, n-pref, n-suf
(3) (と only) (abbr) (See 土耳古・1) Turkey
(P)
num
(拾 is used in legal documents) ten
exp
(1) (uk) called, named
(2) (uk) (after a quantity) as many as, as much as
(3) (uk) (in the pattern XというX) all X, every X

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา