แปลภาษาญี่ปุ่น กลุ่มตัวอักษร "な"

คำศัพท์
คะนะ
 
ชนิด
คำแปล ความหมาย
(P)
prt
(1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis
(2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command
(3) (used with dictionary form verb) prohibition
n
(1) (arch) I
(2) you
(P)
num
(1) (漆 is used in legal documents) seven
pref
(2) hepta-
n
(arch) (See 追儺) (ceremony of) driving out evil spirits
exp, n, adj-no
(oft. なあなあで) (See なあ) colluding, complicity, liaison, compromise, giving in
pn, adj-no
(1) (See なに・1) what
int
(2) (expressing surprise) (See なに・5) what?
(3) (expressing anger or irritability) (See なに・6) hey!
(P)
aux-adj
(1) (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation) not
suf, adj-i
(2) (after the root of an adjective) (See 忙しない) emphatic suffix
(P)
suf
adj-i
(See 無い・1) dead
(P)
adj-i
(1) (uk) (See 亡い) nonexistent, not being (there)
aux-adj
(5) (after the ren'youkei form of an adjective) (See ない・1) not ...
(6) (after the -te form of a verb) to not be..., to have not ...

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา