แปลภาษาญี่ปุ่น กลุ่มตัวอักษร "ね"

คำศัพท์
คะนะ
 
ชนิด
คำแปล ความหมาย
(P)
int
aux-adj
(3) (col) (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation) (See ない・1) not
(P)
n, n-suf
(2) {music} note
(3) (おと only) fame
(4) (おん only) (See くん) Chinese-derived character reading
(P)
(P)
n, adj-no
(1) price, cost
(3) (あたい only) {math} value, count, number
(4) (あたい only) {comp} variable (computer programming, programing)

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา