แปลภาษาญี่ปุ่น กลุ่มตัวอักษร "ば"

คำศัพท์
คะนะ
 
ชนิด
คำแปล ความหมาย
(P)
(2) (often ...も...ば...も...) and
(4) (often ...ば...ほど) the more (one does something)
(5) (arch) because, since
prt
(kyu:) (at sentence end) indicates emphasis
(P)
suf

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา