แปลภาษาญี่ปุ่น กลุ่มตัวอักษร "ぴ"

คำศัพท์
คะนะ
 
ชนิด
คำแปล ความหมาย
(P)
adj-na, adv-to, n, adj-no
(on-mim) glitter, sparkle
adv, vs
(1) (on-mim) tightly, closely
(2) (on-mim) exactly, precisely
(3) (on-mim) suddenly (stopping)
(P)
adv, adv-to, vs
(1) (on-mim) (ぴったし is col.) tightly, closely
(2) (on-mim) exactly, precisely
(3) (on-mim) suddenly (stopping)
adv, adv-to, vs, adj-na
(4) (on-mim) perfectly (suited), ideally
adv-to
adj-no
(3) (on-mim) bursting (e.g. seams), tight
adv-to
(4) (on-mim) splattering (e.g. cooking oil)
adv-to, adv
(1) (on-mim) splash
(2) (on-mim) slam, slap
adv, adv-to, vs
(on-mim) tightly, snugly

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา