แปลภาษาญี่ปุ่น กลุ่มตัวอักษร "ぷ"

คำศัพท์
คะนะ
 
ชนิด
คำแปล ความหมาย
adv
(on-mim) (See ぷくぷく・2) puffed up
adv, adv-to
(1) (on-mim) (See ぷくっと) partly puffed up
(2) (on-mim) bubblingly
adv, adv-to
(2) (ぷっつり, ふっつり, ふつり only) (on-mim) suddenly stopping
adv, adv-to, vs
(1) (on-mim) bumpy (e.g. of a rash), knobbly, pimply
(2) (on-mim) easily cut
adv, adv-to, vs
adv, n, vs
(1) (on-mim) angrily, in a huff, in anger
(3) (プリプリ, ぷりぷり only) tender (to chew)
adv, vs
(1) (on-mim) crossly, angrily
n, adj-no, adv, adv-to
(1) (on-mim) toot (e.g. of trumpet)
(2) (on-mim) honk (e.g. of klaxon), beep
(3) (on-mim) farting sound

    X

    เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา