แปลภาษาญี่ปุ่น กลุ่มตัวอักษร "ぼ"

คำศัพท์
คะนะ
 
ชนิด
คำแปล ความหมาย
(P)
n, adj-no
{ling} vowel
n
(1) bonze, monk
(2) (ぼう only) monk's dwelling
(3) (vocative) boy, sonny
(4) (ぼう only) (used by male children) I, me
suf
(5) (ぼう only) (fam) (after name) familiar form of address
(6) (ぼう only) (often preceded by ん) person who is ..
n-suf, n
(See 帽子) hat, cap
n, pref
adv-to, adj-t
(1) (arch) extensive, spacious
n
(2) (arch) vague, hazy

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา