แปลภาษาญี่ปุ่น กลุ่มตัวอักษร "ぽ"

คำศัพท์
คะนะ
 
ชนิด
คำแปล ความหมาย
n, n-suf, n-pref
(abbr) Poland
n, n-pref, n-suf
(abbr) Portugal
(P)
suf, adj-i
(1) (col) -ish, -like
n
(2) (ぽい only) (on-mim) (See ぽいと) tossing something out, throwing something away
adv, adv-to, vs
(2) clip-clopping (e.g. horse)
adj-no
(3) (See ほくほく・1) crumbly
adv, adv-to, vs
(5) dozing
adv, adv-to
(1) (on-mim) burbling
(2) (on-mim) hollow (sounding)
adv, adv-to, adj-na
adj-na
(4) (ボコボコ, ぼこぼこ only) (col) viciously beating, hitting and kicking repeatedly
adv, adv-to
(5) (ポコポコ, ぽこぽこ only) (on-mim) here and there
(6) (ポコポコ, ぽこぽこ only) (on-mim) (sound of) walking slowly
(P)
adv
n
pota pota yaki var. of senbei (rice cracker)(coated with a sweet soy-sauce glaze on top)
n
(1) (uk) dot, point, mark
(2) (ぽち only) (uk) (ksb:) tip, gratuity
suf
(3) (ぽち only) (uk) (often as っぽち) (See ぽっち・1) a little, paltry, piddling, mere

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา