แปลภาษาญี่ปุ่น กลุ่มตัวอักษร "わ"

คำศัพท์
คะนะ
 
ชนิด
คำแปล ความหมาย
(P)
prt
(1) (fem) (at sentence end) indicates emotion or admiration
(2) (ksb:) (at sentence end) indicates emphasis
int
(3) wah!
(4) boo!
(P)
(2) (See フープ) hoop
(3) wheel
(4) circle (e.g. of friends)
(P)
n
(1) sum
n, n-pref, adj-no
(P)
pn, adj-no
(1) I, me
(2) (われ, わ only) oneself
(3) (われ, わ only) (arch) you
pref
(4) (わ only) (arch) (also ) prefix indicating familiarity or contempt
prt
(See ・1) (sentence end, mainly male) indicates emotion
pn
(1) (arch) (ksb:) I, me

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา