แปลภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอักษร "S"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
idm
ปกติดี, หายดี
idm
ฉลาดมาก
idm
ป่วยมาก, คลื่นไส้อาเจียน, คลื่นเหียน
idm
ผิดหวังมาก, อิจฉา, ริษยามาก
idm
จับตัวยาก, คดเคี้ยวเก่ง
idm
อบอุ่นและน่าอยู่
idm
ไม่เมา, มีสติสมบูรณ์, มีสติดี
idm
อ่อนนุ่มมาก
idm
มีสุขภาพแข็งแรง, สมบูรณ์ดี
idm
มั่นคงมาก
idm
แข็งแรงมาก
idm
ดื้อมาก
idm
เข้าแถว, เข้าคิว, เดินเรียงกันไปตามลำดับ
n
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19
adj
เกี่ยวกับช่วงวันหยุดพักผ่อน, เกี่ยวกับช่วงวันหยุดพักผ่อน
คำเหมือน : sabbatical year
n
ช่วงวันหยุดพักผ่อน
คำเหมือน : sabbatical leave
n
ดาบโค้ง
คำเหมือน : sword
vt
ฟันด้วยดาบ, ฆ่าด้วยดาบ
n
แมวรูปร่างคล้ายเสือมีเขี้ยวโค้งยาว
n
หนังขนสัตว์สี่เท้าเลี้ยงลูกด้วยนมจำพวก Martes zibellina
adj
ซึ่งมีสีดำเข้ม
คำเหมือน : dark
n
สัตวสี่เท้าเลี้ยงลูกด้วยนมคล้ายแมวจำพวก Martes zibellina
คำเหมือน : marten
n
รองเท้าไม้, (ใช้สวมในสมัยก่อนของประเทศเบลเยียม ฝรั่งเศส เนอร์เธอแลนด์ และเยอรมัน)
คำเหมือน : patten
n
การก่อวินาศกรรม, การลอบทำลาย, การบ่อนทำลาย
vt
ก่อวินาศกรรม, ลอบทำลาย, บ่อนทำลาย
คำเหมือน : subvert, wreck
n
ผู้ก่อวินาศกรรม, ผู้บ่อนทำลาย, ผู้ทำลายทรัพย์สินโดยเจตนา
คำเหมือน : destroyer, terrorist
n
ชาวยิวเกิดในอิสราเอล, คนพื้นเมืองในอิสราเอล
คำเหมือน : Jew, Israelite
n
ดาบโค้ง
คำเหมือน : saber
n
ส่วนที่เหมือนถุงในสัตว์หรือพืช
คำเหมือน : pouch

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา