แปลภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอักษร "V"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
abbr
ตัวย่อคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร v (เช่น verse, versus, very)
n
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22
abbr
ดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน), คำย่อบอกให้ผู้อ่านดูคำอธิบายด้านล่างของหน้าหนังสือ
คำเหมือน : see below
sl
เครื่องดูดฝุ่น
abbr
ช่วงปิดภาคเรียน (คำย่อ vacation)
คำเหมือน : holiday, school holiday
abbr
เครื่องดูดฝุ่น (คำย่อ vacuum cleaner)
คำเหมือน : vacuum, carpet sweeper
n
ห้องว่าง, ที่พักสำหรับให้เช่าว่าง
คำเหมือน : empty room
n
พื้นที่ว่าง, ที่ว่าง, ช่องว่าง
คำเหมือน : void
n
ความว่างเปล่า
คำเหมือน : blankness, emptiness
n
การขาดความคิด, การขาดปัญญา
n
ตำแหน่งว่าง
คำเหมือน : opening, unfilled position
adj
(สิ่ง) ที่ยังว่าง, ที่ยังไม่มีคนใช้, ที่ยังไม่ถูกครอบครอง
คำเหมือน : empty, unoccupied
คำตรงข้าม : inhabited, occupied
adj
(ตำแหน่ง) ว่าง, ไม่เต็ม
คำเหมือน : empty
adj
ปราศจากความคิด, ซึ่งไม่รับรู้, ซึ่งไม่เข้าใจ, ว่างเปล่า, เหม่อลอย
คำเหมือน : blank, foolish, unintelligent
คำตรงข้าม : intelligent
adj
(เวลา) ว่าง
คำเหมือน : free, idle
adv
อย่างว่าง, ยังไม่มีคนใช้
n
ความว่าง
vt
ปล่อยให้ว่าง, ทำให้ว่าง
คำเหมือน : empty
vt
ออกจาก, ออกไปจาก, ย้ายออก
คำเหมือน : depart, leave
vt
พ้นตำแหน่ง, สละตำแหน่ง, ลาออก, ถอนตัวจาก, ออกจากงาน
คำเหมือน : resign, leave, quit
vt
ยกเลิก (ทางกฎหมาย), ทำให้ไม่มีผลตามกฎหมาย, ทำให้โมฆะ
คำเหมือน : annul, invalidate, void
n
ช่วงปิดภาคเรียน, ช่วงปิดภาคการศึกษา
คำเหมือน : holiday, leave
n
ช่วงลาพักผ่อน, ช่วงลาพักร้อน
คำเหมือน : holiday, vacationing
vi
ลาพักผ่อน, ลาพักร้อน, ลาพัก
n
ผู้ลาพักผ่อน
คำเหมือน : vacationeer
n
ผู้ลาพักผ่อน
คำเหมือน : vacationer, vacationeer
n
ผู้ลาพักผ่อน
n
การเปลี่ยนแปลง, การหวั่นไหว, การโอนไปเอนมา
n
ผู้เปลี่ยนแปลง, ผู้หวั่นไหว
vt
ฉีดวัคซีน, ฉีดภูมิคุ้มกัน, ปลูกฝี
คำเหมือน : immunize, inoculate, vaccinate

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา