แปลภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอักษร "X"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 24
n
โครโมโซมเพศ (ทางพันธุกรรม)
abbr
คำย่อของ ex-dividend
idm
ตำแหน่งที่แน่นอน, จุดที่แน่นอน
vt
ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์, ตรวจสอบด้วยการถ่ายรังสีเอ็กซ์
vt
รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์
n
รังสีเอ็กซ์, รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 0.01 - 10 นาโนเมตร
n
ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ (ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์), ภาพเอ็กซ์เรย์
n
รหัสของอักษร x (ทางการติดต่อทางวิทยุระหว่างประเทศ)
n
แกนนอน, แกน x
n
บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
n
การรักษาด้วยรังสีเอ็กซ์
vt
ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์, ตรวจสอบด้วยการถ่ายรังสีเอ็กซ์
vt
รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์
n
รังสีเอ็กซ์, รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 0.01 - 10 นาโนเมตร
n
ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ (ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์), ภาพเอ็กซ์เรย์
n
รหัสของอักษร x (ทางการติดต่อทางวิทยุระหว่างประเทศ)
prf
สีเหลือง
n
ยางที่ได้จากการย่อยสลายของแบ็กทีเรีย
n
ยางที่ได้จากการย่อยสลายของแบ็กทีเรีย
n
การผสมพันธุ์ต้นไม้ต่างพันธุ์กัน
n
เกลือของ xanthic acid
n
เม็ดสีเหลืองของพืชที่สามารถละลายน้ำได้
n
สารประกอบสีเหลืองในโมเลกุลของสีย้อม
prf
สีเหลือง
n
ก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา
n
คำนามพหูพจน์ของ xanthoma, ก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณเปลือกตา
n
คำนามพหูพจน์ของ xanthoma, ก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณเปลือกตา
adj
เกี่ยวกับก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา
n
ซึ่งเป็นก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา