แปลภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอักษร "X"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 24
n
โครโมโซมเพศ (ทางพันธุกรรม)
abbr
คำย่อของ ex-dividend
idm
ตำแหน่งที่แน่นอน, จุดที่แน่นอน
n
รังสีเอ็กซ์, รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 0.01 - 10 นาโนเมตร
n
ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ (ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์), ภาพเอ็กซ์เรย์
n
รหัสของอักษร x (ทางการติดต่อทางวิทยุระหว่างประเทศ)
vt
ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์, ตรวจสอบด้วยการถ่ายรังสีเอ็กซ์
vt
รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์
n
แกนนอน, แกน x

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา