เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำเหมือน
คำตรงข้าม
det
หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)
n
อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ
n
อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ
adj
จากผลไปสู่เหตุ
abbr
อักษรศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Artium Baccfalaureus เท่ากับ Bachelor of Arts), ศิลปศาสตรบัณฑิต
abbr
ปีคริสต์ศักราช (คำย่อของ Anno Domini), ค.ศ.
abbr
เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)
abbr
เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)
n
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินเวลากลางคืน กินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าแข็งแรงและหูยาว
n
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแอฟริกาคล้ายหมาป่า กินแมลงเป็นอาหาร
adv
งงงวย
adv
ถอยหลัง
n
ลูกคิด
prep
ข้างหลัง
adv
ข้างหลัง
prep
ไปทางข้างหลัง, ไปทางท้าย, ไปทางท้ายเรือ
n
การปลดปล่อย, การปลดปล่อยอารมณ์
vt
ทิ้ง, เลิก, ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ผละ, จากไป
vt
ปล่อยตามอารมณ์
n
การทอดทิ้ง, การละทิ้ง, การสละ