คำแปล ความหมาย ของ "ขั้นต่ำ" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
minimum
ตัวอย่าง : ฉันว่าเงินเดือนที่เป็นขั้นต่ำคงไม่เกิน 8,000 บาท
คำอธิบาย : ส่วนที่มีปริมาณน้อยที่สุดหรือมีค่าน้อยที่สุด
คำตรงข้าม : ขั้นสูง
adj
minimum
ตัวอย่าง : ชายต้องมีอายุขั้นต่ำคือ 20 ปี จึงจะจดทะเบียนสมรสได้
คำอธิบาย : ที่มีปริมาณน้อยที่สุดหรือมีค่าน้อยที่สุด
คำแปลใกล้เคียง : lowest, minimal
คำตรงข้าม : ขั้นสูง
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา