คำแปล ความหมาย ของ "เม็ด" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
seed
ตัวอย่าง : นิ้วมือของคุณหญิงประดับด้วยเพชรเม็ดเขื่องแสนแวววาว
คำอธิบาย : เรียกของที่เป็นก้อนเป็นตุ่มเล็กๆ
คำแปลใกล้เคียง : grain
clas
grain
ตัวอย่าง : สร้อยเส้นนี้ประกอบด้วยเพชรกว่า 10 เม็ด
คำอธิบาย : ลักษณนามเรียกของที่เป็นก้อนเป็นตุ่มเล็กๆ
คำแปลใกล้เคียง : seed
n
chessman
คำอธิบาย : ตัวหมากรุกที่อยู่ข้างขวาขุน
n
grain of sand
คำแปลใกล้เคียง : sand
คำเหมือน : ทราย
n
raindrops
คำเหมือน : หยาดฝน
n
knot on the Buddha image's head
ตัวอย่าง : ปางมารวิชัยพระพักตร์เป็นรูปไข่อิ่มด้วยรอยยิ้มแห่งความเมตตาเม็ดพระศกขมวดปานกลางมีรัศมีเป็นเปลว
คำอธิบาย : ปุ่มนูนของขมวดผมบนเศียรพระพุทธรูป
คำแปลใกล้เคียง : protuberance on the top-knot of the Buddha image
n
stem winder
คำอธิบาย : ปุ่มสำหรับไขลานและตั้งเวลานาฬิกาข้อมือหรือนาฬิกาพก
คำแปลใกล้เคียง : a winding knob of a wrist-watch
n
amount of money
ตัวอย่าง : การสร้างรถไฟใต้ดินจะต้องใช้เม็ดเงินลงทุนมหาศาล
คำแปลใกล้เคียง : capital
คำเหมือน : จำนวนเงิน
n
amount of money
ตัวอย่าง : การสร้างรถไฟใต้ดินจะต้องใช้เม็ดเงินลงทุนมหาศาล
คำแปลใกล้เคียง : capital
คำเหมือน : จำนวนเงิน
n
erythrocyte
ตัวอย่าง : ธาตุเหล็กเป็นสารสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง
คำแปลใกล้เคียง : red blood corpuscle
n
corpuscle
ตัวอย่าง : ถ้าร่างกายขาดทองแดงจะมีผลให้โลหิตจางและเม็ดโลหิตขาวต่ำ
คำอธิบาย : เซลล์ซึ่งอยู่ในกระแสเลือด มี 2 ชนิด คือ เม็ดเลือดแดง ซึ่งมีหน้าที่นำออกซิเจนไปสู่เซลล์ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย และเม็ดเลือดขาวซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและทำลายเชื้อโรคในร่างกาย
คำเหมือน : เม็ดเลือด