คำแปล ความหมาย ของ "as free as a bird" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
idm
มีอิสระ, มีอิสรภาพ
idm
รู้มาจากแหล่งข้อมูลลับๆ, มีพรายกระซิบ
idm
สิ่งที่มีอยู่แล้วดีกว่าที่อยากได้
n
ลูกขนไก่
คำเหมือน : shuttlecock
n
นก
n
สัตว์ปีกที่ใช้กินเป็นอาหาร, สัตว์จำพวกไก่และเป็ด
sl
ติดคุก
sl
หญิงสาว
adj
ซึ่งเป็นอิสระ, โดยเสรี, ไม่มีข้อจำกัด
adj
แจกฟรี, ให้เปล่า, ไม่คิดมูลค่า
adv
อย่างให้เปล่า, อย่างไม่ต้องเสียเงิน, อย่างไม่คิดมูลค่า
vt
ทำให้ปลอดจากสิ่งกีดขวาง, ทำให้มีสิทธิเสรีภาพ
vt
ขจัด, กำจัด, ปลดเปลื้อง
vt
ปลดปล่อย, ปล่อย, ทำให้เป็นอิสระ
คำเหมือน : discharge, liberate, release
คำตรงข้าม : confine
sl
ไม่เสียค่าใช้จ่าย, ไม่เสียเงิน, ฟรี
idm
ไม่เป็นที่ต้องการ (คำสแลง)
phrv
เป็นอิสระจาก
คำเหมือน : free of
phrv
เป็นอิสระจาก
คำเหมือน : free from
idm
การมีปากเสียงกัน
n
ไก่งวงที่ใช้ในวันขอบคุณพระเจ้า, ตรงกับวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือนพฤศจิกายน
คำเหมือน : turkey
adj
ซึ่งไม่ใช้หรือไม่ได้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากสัตว์
n
นกล่าสัตว์อื่นหรือนกเล็กๆ เป็นอาหาร
sl
ตรวจตรา, คอยควบคุม, ติดตาม, สอดส่อง
idm
การสืบพันธุ์ของมนุษย์ (คำเลี่ยงในการพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์)
phrv
ปลด, แก้ออก, ปล่อยเป็นอิสระ
คำเหมือน : cut loose
phrv
พยายามตีจาก, บังคับให้ออกห่าง, บีบให้เป็นอิสระจาก
คำเหมือน : cut loose
n
นกตัวเล็ก (มักเป็นคำที่เด็กๆ ใช้เรียก นก)
sl
ผู้หญิงที่น่าดึงดูด, ผู้หญิงที่น่ามอง
adj
ปลอดภาษี, ไม่ต้องเสียภาษี
adv
โดยไม่ต้องเสียภาษี, โดยปลอดภาษี
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา